Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the volume button side of the iPhone.
  • Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the volume button side of the iPhone.

  • Keep track of the washers under each of the screws.

  • Tip: It can be tricky, but it is also possible to just loosen the large-headed 1.5 mm Phillips screws slightly, without having to remove and replace the screw-and-washer set.

iPhoneの音量ボタン側に留められた1.5 mm プラスネジを3本外します。

すべてのネジの下に付けられている座金を紛失しないようにしましょう。

アドバイス:少し巧妙な方法ですが、この1.5 mm プラスネジと座金を完全に外さなくても、わずかにネジを緩めるだけでも構いません。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.