Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the volume button side of the iPhone.
  • Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the volume button side of the iPhone.

  • Keep track of the washers under each of the screws.

  • Tip: It can be tricky, but it is also possible to just loosen the large-headed 1.5 mm Phillips screws slightly, without having to remove and replace the screw-and-washer set.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.