Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 18 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
  • Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.5 mm screw

  • One 2.9 mm screw

  • Do not attempt to insert longer screws into the red marked screw holes. Doing so may result in irreparable damage to the logic board.

Retira los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable del conjunto del panel frontal:

Tres tornillos de 1.2 mm

Un tornillo de 1.5 mm

Un tornillo de 2.9 mm

No intentes insertar tornillos más largos en los orificios de tornillo marcados en rojo. Hacerlo puede provocar daños irreparables en la placa lógica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.