Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 18 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
  • Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.5 mm screw

  • One 2.9 mm screw

  • Do not attempt to insert longer screws into the red marked screw holes. Doing so may result in irreparable damage to the logic board.

Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung der Display Einheit befestigt ist:

Drei 1,2 mm Schrauben

Eine 1,5 mm Schraube

Eine 2,9 mm Schraube

Versuche nicht, längere Schrauben in die rot markierten Schraubenlöcher einzuführen. Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Logic Board kommen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.