Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
In the following steps you will be using an opening pick to separate the adhesive securing the front panel glass. Only pry where directed. If you experience resistance, stop sliding the opening pick and reapply heat. Insert the edge of an opening pick underneath the bottom right side of the front glass.
  • In the following steps you will be using an opening pick to separate the adhesive securing the front panel glass. Only pry where directed. If you experience resistance, stop sliding the opening pick and reapply heat.

  • Insert the edge of an opening pick underneath the bottom right side of the front glass.

En los siguientes pasos, usarás un púa de apertura para separar el adhesivo que asegura el vidrio del panel frontal. Solo haz palanca donde sea dirigido. Si experimentas resistencia, deja de deslizar la púa de apertura y vuelve a aplicar calor.

Inserta el extremo de la púa de apertura debajo del lado inferior derecho del vidrio frontal.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.