Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 38 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a plastic opening tool to pry the LCD connector from its socket on the logic board. Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.
  • Use a plastic opening tool to pry the LCD connector from its socket on the logic board.

  • Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.

使用塑料打开工具来将LCD连接头从逻辑板上的插座中撬起。

切勿靠着IC芯片来撬动,这样会损坏IC芯片。 如图小心在边缘处撬动。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.