Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
The top left LCD screw may be covered by adhesive tape from the front panel. If the tape is present, use the flat end of a spudger to pry the tape up and away, exposing the LCD screw beneath.
  • The top left LCD screw may be covered by adhesive tape from the front panel.

  • If the tape is present, use the flat end of a spudger to pry the tape up and away, exposing the LCD screw beneath.

La vite del pannello LCD in alto a sinistra potrebbe essere coperta da del nastro adesivo del vetro anteriore.

Se il nastro è presente, usa la parte piatta di uno spudger per rimuoverlo, scoprendo la vite sottostante del pannello LCD.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.