Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Small pieces of foam tape cover the top and bottom right-hand screws securing the LCD to the rear case. Use tweezers to peel up and remove the rectangular piece of foam tape covering the top right LCD screw. Remove the triangular tape covering the lower right LCD screw.
  • Small pieces of foam tape cover the top and bottom right-hand screws securing the LCD to the rear case.

  • Use tweezers to peel up and remove the rectangular piece of foam tape covering the top right LCD screw.

  • Remove the triangular tape covering the lower right LCD screw.

小的海绵胶带保护着顶部,底部右手边有螺丝将LCD与后壳相固定。

使用镊子取下保护右上侧LCD螺丝的长方形海绵胶带。

取下右下方LCD螺丝上的长方形胶带。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.