Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 42 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Small pieces of foam tape cover the top and bottom right-hand screws securing the LCD to the rear case. Use tweezers to peel up and remove the rectangular piece of foam tape covering the top right LCD screw. Remove the triangular tape covering the lower right LCD screw.
  • Small pieces of foam tape cover the top and bottom right-hand screws securing the LCD to the rear case.

  • Use tweezers to peel up and remove the rectangular piece of foam tape covering the top right LCD screw.

  • Remove the triangular tape covering the lower right LCD screw.

液晶ディスプレイを背面ケースに留めている上部と下部右側のネジを覆っているフォーム製テープがあります。

ピンセットを使って、上部右側の液晶ディスプレイに留められたネジを覆っている長方形フォーム製テープを取り外します。

下部右側の液晶ディスプレイに留められた長方形のテープを外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.