Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Insert an opening pick into the gap. The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
  • Insert an opening pick into the gap.

  • The rear glass can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.

  • Optionally, once the pick is inserted, you can add a few drops of isopropyl alcohol into the gap to help weaken the adhesive in the following steps.

Steek een openingsplectrum in de opening.

De glazen achterkant kan barsten als je te veel kracht gebruik of deze omhoog poogt te wrikken met metalen tools.

Als extra optie kun je, als je de plectrum eenmaal in de telefoon hebt gestoken, ook wat isopropyl alcohol in de opening toedienen om de lijm in de volgende stappen te verzwakken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.