Ga door naar hoofdinhoud

Wijzigingen aan stap #21

Bewerking door Zachery Friedman

Bewerking goedgekeurd door Adam O'Camb

Voor
Na
Ongewijzigd

Stap regels

[title] Remove touchpad data bus cable.
-[* black] Lift the tab to disconnect the touchpad data bus.
+[* black] Lift the tab to disconnect the touchpad data bus cable.