Ga door naar hoofdinhoud

The SL series Kia Sportage was released in April 2010 to Asian and European markets, followed by the North and Central American markets in August 2010 for model year 2011.

12 Vragen Bekijk alle

How can I get a part number to replace defective part

I need to get a rear knuckle replaced, but I need the part number to order the correct one. How do I get the part number?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try looking this up on rockauto.com

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Roger Fontenelle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 15