Ga door naar hoofdinhoud

The Dell Dimension 2400 is a desktop computer released in 2003 with a traditional box "tower" form factor and a black exterior. It is the last machine from the Dimension 2xxx series and is equipped with a Celeron or Pentium 4 processor.

13 Vragen Bekijk alle

In cpc power supplying is not coming

In cpu power supplying is not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

@devika14103 checked the power supply by disconencting the power supply from the motherboard. Then place a jumpoer between the green wire and a black ground wire. Since we do not know exactly what power supply plug you have, it will help if you post a picture of it with your Question. We can then show you where to place the jumper. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag

If it does not work, you know you have a bad power supply. If it does work you need to check the power button as well as the motherboard.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Devika zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 51