Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and guides for the 2015 Retina MacBook Air. Model A1534

281 Vragen Bekijk alle

What is this screw that appeared when trying to change the battery?

While removing the battery, I noticed this screw sitting loose in the bottom case. I have no idea where it came from, can anyone identify it and let me know where it belongs? Thanks!!

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@maccentric looks kind of like this

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

Yep, much obliged!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

maccentric zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 29