Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly information for amplifiers in home audio systems.

115 Vragen Bekijk alle

Jamo power amp blow fuse when turn on

Jamo amp fuse blow when turn on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

there has to be an issue before or after the fuse, could be a bad capacitor or a bad mosfet

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ricky_dxb14 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 18