Ga door naar hoofdinhoud

Repair information for the Crusher Wireless headphones. Model number: S6CRW-K591. First available on Amazon in August of 2016.

23 Vragen Bekijk alle

How to fix headphones not producing sound (only with Windows 11 PC)

Recently my headphones stopped producing sound exclusively when connected to my PC (Latest Windows 11 update in case its important). I have un paired and re-paired the headphones, also fully reset them and no luck. They work fine with my phone and other headphones work fine with my laptop, so I have no clue at all what the issue is.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @petercel

Try the solutions suggested in this video and check if any resolve the audio problem with the headphones.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

petercel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 53