Ga door naar hoofdinhoud

The SL series Kia Sportage was released in April 2010 to Asian and European markets, followed by the North and Central American markets in August 2010 for model year 2011.

12 Vragen Bekijk alle

passenger door cannot open.

cannot open passenger door from outside.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Douglas Gomis just to clarify, you can open it from the inside?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Douglas Gomis, most likely caused by a broken door handle. These instructions should work for your Kia Kia Sportage Door Handle En US

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Douglas Gomis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 51