Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for your Philips TV.

235 Vragen Bekijk alle

Hier ook hetzelfde probleem van opstarten.

Hallo,

Hier ook hetzelfde probleem van opstarten.
Via bovenstaande antwoorden kan ik niet direct achterhalen of nu iemand het heeft kunnen oplossen en wat dan de oplossing wel mag zijn. :-)
Ik ben zover dat mijn toestel niet meer opstart, enkel het knipperen van de LED doet hij nog.

Ondertussen heb ik het toestel al een half jaar niet meer gebruikt omdat ik een nieuw toestel heb aangeschaft.
Deze is dus zeker lang genoeg afgekoppeld geweest en heeft ook geen input sources meer aangesloten.
Hij start dus nog steeds niet op.

Iemand nog oplossing of hulp ?

Alvast bedankt.

@oldturkey03 hierbij enkele foto's van de print met de voeding.
Kan je dit bekijken aub ?

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

Sven Vandeput check the fuse for the DC-DC 1U02 connector 1M99 and 1U01 connector 1M95. You should have 12V on those. 1M95 should also give you 3.3V for standby voltage.

Translation

Sven Vandeput controleer de zekering voor de DC-DC 1U02 connector 1M99 en 1U01 connector 1M95. Daar zou 12V op moeten staan. 1M95 zou je ook 3,3V moeten geven voor stand-by spanning. Raadpleeg het schema op pagina 58 voor de plaats enz.

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Deze 2 condensatoren vervangen en hij start weer terug op !

Zie foto.

Bedankt voor de hulp !

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Sven Vandeput what exact model is your TV? How many times does the power LED blink? What have you checked? To check the boards, you will need a few tools as well as a multimeter. First we need to know how many times it blinks and what model your TV is. You always want to start with the error code, then check the power board and after that the main board.

Translation

Sven Vandeput wat is precies het model van uw TV? Hoe vaak knippert de power LED? Wat heb je gecontroleerd? Om de printplaten te controleren, heb je een paar tools nodig, evenals een multimeter. Eerst moeten we weten hoe vaak het knippert en welk model uw TV is. Begin altijd met de foutcode, controleer dan de voedingskaart en daarna de hoofdkaart.

Update 19/11/2022

@Sven Vandeput the 8 blink code is usually indicating a bad power supply. Post some good pictures of your circuit boards with your QUESTION. That way we can see what you see. There should be a connector for a cable going to the main board. Usually you measure the output voltages on that. Those are DC voltages. To add pictures to your QUESTION you must edit it. Use this guide for that.

Translation

@Sven Vandeput de 8 knippercode wijst meestal op een slechte voeding. Post eens een paar goede foto's van je printplaten met je VRAAG. Zo kunnen we zien wat jij ziet. Er zou een connector moeten zijn voor een kabel die naar de hoofdprintplaat gaat. Meestal meet je daarop de uitgangsspanningen. Dat zijn gelijkspanningen. Om foto's aan je VRAAG toe te voegen, moet je hem bewerken. Gebruik daarvoor deze gids Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

9 opmerkingen:

oldturkey03 het type is Philips 42PFL9703D/10 en gemaakt met het frame Q529.1E LA

De LED van de TV knippert 8 keer als ik de stekker insteek of de power knop indruk en dan gebeurd er niets meer, beeld gaat niet aan.

Een multimeter kan ik gebruiken maar wat moet ik juist controleren op voedingskaart of hoofdkaart ?

Kan ik nog een andere foutcode controleren ?

Bedankt.

door

@Sven Vandeput I wish I could find something a little bit better and in Dutch, then just another English manual. Sorry about that. Anyhow, I do hope that this will help at least a bit. Philips Chassis Q529.1E LA

door

@oldturkey03 zie nieuwe foto. Aan de voedingskant meet ik op de connector overal de 12V en ook de 3,3 V.

Aan de andere kant is het moeilijk te controleren op de kabel zelf.

Kan de platte kabel een probleem zijn of moeten we ergens anders het probleem gaan zoeken ?

Toeval of niet maar 1 keer is hij opgestart :-)

Daarna nog enkele keren geprobeerd maar zonder succes..... :-(

Wat kan het toch maar zijn ....

Bedankt voor de hulp !

door

@Sven Vandeput that is good news. If you have all the voltage appropriate for you rpower board, xcheck the DC-DC circuitry. See if you can find the fuses 1U02 and 1U01. Check for continuity and measure the voltages on those.

@Sven Vandeput dat is goed nieuws. Als je de juiste spanning hebt, controleer dan de DC-DC circuits. Kijk of je de zekeringen 1U02 en 1U01 kunt vinden. Controleer op continuïteit en meet de spanningen daarop.

door

@oldturkey03 zie foto. 1U01 gevonden, klopt ?

Kan ik op deze 2 gouden pinnen meten ?

Dit geeft 0V tijdens opstarten van de TV.

1U02 zie ik nergens ....

door

4 commentaren meer tonen

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sven Vandeput zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 154