Ga door naar hoofdinhoud

Chromebook does not go to sleep when I close the lid

When I close the lid of my Chromebook, it goes into tablet mode instead of going to sleep.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi,

Did you check that the Settings > Device > Power > Sleep when lid is closed setting is set to On, you didn't say?

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ducky_editz1 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 21

Altijd: 90