Ga door naar hoofdinhoud

Vibration mode is not working

Vibration mode is not working. When my phone is on Vibration mode it is equivalent as silent mode. No Vibration feels

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Priti tanwer could be the motor itself but check according to the flowsheet

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Priti tanwer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 69