Ga door naar hoofdinhoud

The W123 chassis covers 240D's, 300D's, 300TD's, 280E's, and several other models of Mercedes coupes, sedans and wagons from model years 1977 to 1985.

116 Vragen Bekijk alle

How to change fuel pump

how to change fuel pump

it is a 1980, W123 280E

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

walter, its a messy job :-) this video is good at showing you exactly what needs to be done. It’s a 230 but same idea

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

walter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 266