Ga door naar hoofdinhoud

Casio Exilim EX-Z850 is an 8.1 megapixel camera with 3x optical zoom. It can also record videos and has numerous "best shot" modes.

9 Vragen Bekijk alle

underexposure problem and how to fix it

When taking a picture, "underexposure" comes up on screen. Don't know how to fix this problem.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try lighting the area or change the ISO setting to a higher setting. I would also suggest to change the EV to (exposure setting)value of your camera.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

nancy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 21

Altijd: 1,527