wires broke at brush head

were to sader 3 wires to head unit

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

steve post some images of where and how it is broken so we can try to assist you further Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag

door

Voeg een opmerking toe