Ga door naar hoofdinhoud

How do I get the back off my Armitron 20/1865 watch

Can't get to battery

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@bubbashady69

post a couple of images of your watch., back etc. That way we can see what you see. For some of the Armitron watches you would need a watch case opener. On the side of the watch there should be a gap between the back and the watch. Slide the watch case opener into the gap and apply a little bit of pressure to pop the back off. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Brandon Rains zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 9

Afgelopen 30 dagen: 42

Altijd: 609