Skip to main content

Model A1225 / Mid 2007 and Early 2008 / 2.4, 2.8, or 3.06 GHz Core 2 Duo processor

486 Vragen Bekijk alle

power good signal for the PSU

Is there and if so on wich pin a “power good” signal on the A1225 PSU ?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

3 Antwoorden

Gekozen oplossing

#1 LED ONLY indicates that the PSU is receiving trickle voltage, NOT that it is good or working.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

bart koens  here is the pinout for J600 and you’ll have a bit of trouble trying to figure out where to connect some external power. Yes, it does have PGood power sequencing on the board. Again it will be difficult to just applying power to the board.

Block Image

Block Image

Block Image

I’d consider a new power supply instead.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Diagnostic LED's

What are the onboard diagnostic LED’s telling you?

Update (10/27/2018)

LED 1 - Indicates that the trickle voltage from the power supply is detected by the main logic board. This LED will remain ON while the iMac is connected to the AC power. The LED will remain on even when the computer has been shut down or put to sleep. The LED will turn off only if the AC power is disconnected or the power supply is faulty.

Do any of the other LED’s light: If not your logic board has a problem.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

Dutch: alleen LED 1 is aan na aansluiten van de power kabel maar met de “power good” bedoel ik een signaal van het MB naar de PSU die aangeeft dat het bord power ontvangt en de PSU niet moet afsluiten ( of bestaat zoiets in apple’s niet? ) de LEDs zitten bij mij rechts van het bluetooth bordje

English: Only LED 1 is on after connecting the power cable, but with the "power good" I mean a signal from the MB to the PSU indicating that the board receives power and does not have to shut down the PSU (or does not such a thing exist in apples?) the LEDs are to my right of the bluetooth sign

door

Sorry Dan, I did not find the correct way to respond to your answers.

Can you tell me the pinout of the power connector on the logic board and what voltages each pin expects or send back to the PSU ?

door

Als LED # 1 brandt, hebt u aangetoond dat het probleem zich op de printplaat bevindt en niet door de voeding.

If LED #1 is on you've proved the problem is within the logic board not the power supply.

Logic boards:

- 2.7 GHz - Apple P/N 611-5948

- 3.1 GHz - Apple P/N 611-5949

- 3.4 GHz - Apple P/N 611-5950

door

my logic board is an Apple 820-2491 A EMC 2134 Model No 1225

door

Ja! Je hebt een van deze EveryMac EMC 2134/1225 Je kunt elk van de logicakaarten gebruiken die ik heb genoemd.

Yes! You have one of these EveryMac EMC 2134/1225 You can use any one of the logic boards I listed.

door

7 commentaren meer tonen

Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

bart koens zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 128