Ga door naar hoofdinhoud

The Finepix S1000fd is a consumer ultra zoom point-and-shoot camera made by Fujifilm, released in 2008.

4 Vragen Bekijk alle

Camera won't turn on

Camera won't power up

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 5
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

i need help!! the camera wont turn on and the battery’s are fine!!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

bevanlazrine zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 552