Ga door naar hoofdinhoud

Jazz Ultratab C954 tablet manufactured by Digitac.

4 Vragen Bekijk alle

forgot password for my c954. how do I get in to reset it

i forgot my password for my c954. how do i get in to reset the password

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Did you look here: Resetting instructions

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

wayne moorman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 200