Ga door naar hoofdinhoud

Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor voertuigen geproduceerd door Mercury, een onderdeel van de Ford Motor Company dat ter ziele ging in 2011.

10 Vragen Bekijk alle

Why isnt tempture gauge working

2000 Mercury Sable 3.0L 24V

Normally after warming my car the tempture gauge will show half way meaning the car is warm, ive vhecked my fuses and they r all fine so i hoping u guy can help me figure out why this is happening and what i need to do to stop it ....

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@churchdaddy32 you need to check your ECT (Engine Coolant Temperature) sensor. It is located on the left hand side (driver side) on your coolant line. Same as a Ford Taurus since they share the same engine.

Block Image

Check this video or more information

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Church zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 147