Ga door naar hoofdinhoud

Released in 2015, the all-in-one camera featuring WiFi, Bluetooth, touch screen display, and waterproof capabilities.

31 Vragen Bekijk alle

Is it possible to replace the cristal lens from the housing?

The cristal from the camera housing broke.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

This might be what you're looking for: GoPro Hero+ LCD Lens Replacement

It looks like you can replace it, but it'll be difficult (based on the difficulty rating on the guide).

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Marco zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 87