Ga door naar hoofdinhoud

The G400s is a high performance corded mouse

6 Vragen Bekijk alle

Why does my G400s connect and disconnect randomly?

While using the G400s it will randomly stop tracking disconnect from windows, and then reconnect shortly after.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

student iFixit Technical Writing Project

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

There may be an issue with the mouse cable. Try replacing it according to this guide.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Max Evans zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 3,225