Ga door naar hoofdinhoud

The Polaroid Cube is a splash-resistant, shockproof, and mountable camera that takes 6 megapixel pictures and shoots videos in 720p or 1080p HD.

12 Vragen Bekijk alle

Why is my video playing back slower than normal?

The video I take with the Cube is playing back a lot slower than normal and the quality is worse than normal.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The memory card you are using may not be compatible. The Polaroid Cube is only compatible with support SD cards of at least Class 10. Lower Class cards will cause these performance issues.

If you have any more issues refer to the troubleshooting page at Polaroid Cube Troubleshooting.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Grant Baldwin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 130