Ga door naar hoofdinhoud

Identifiable by model number I9001, also known as the Samsung Galaxy S 2011 Edition, released July 2011.

7 Vragen Bekijk alle

The front central button doesen't work

Hello everyone!

I have a problem with my smartphone.

After I took the mobile with the wet hands, the front central button doesn't work any more. Now the smartphone is useless without this button.

How can I fix this problem?

And which tools and/or components I need?

Thank you very much for your help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

كفية تلاكيب لا فيشور

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

I'm sorry i don't undestand wath do yo mean.. :-/

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Gaspare zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 39