Ga door naar hoofdinhoud

Released in 2015, the all-in-one camera featuring WiFi, Bluetooth, touch screen display, and waterproof capabilities.

31 Vragen Bekijk alle

Why is my camera not recording my videos?

I've tried recording a video and the camera did not capture it. What happened?

Should I try resetting my camera?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
3 opmerkingen

It records untill I leave the camra screen

door

If I am looking at it it records as soon as I go to another screen it shuts off stops recording

door

Will I get a reply on my questions

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

There could be a few reasons to why the camera will not record. It could range from the SD card to your capture settings. Using the GoPro troubleshooting page, test the different fixes to solve this issue.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mary D'Alesandro zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 436