Ga door naar hoofdinhoud

The Jeep Grand Cherokee was redesigned for the 1999 model year; the 2000 models have minimal changes. This model is also known as Jeep WJ.

94 Vragen Bekijk alle

Where is the fuel filter

where is the fuel filter on a 2000 grand Cherokee limited

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

john porter, the combination Fuel Filter/Fuel Pressure Regulator is remotely mounted to the vehicle body, above the rear axle and near the front of the fuel tank (Fig. 5).

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 9

1 Opmerking:

Thanks for the information and diagram. Much appreciated.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

john porter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 27

Afgelopen 30 dagen: 90

Altijd: 30,440