Ga door naar hoofdinhoud

The Axess TA2513-10WT is a 10-Inch dual core Android tablet.

4 Vragen Bekijk alle

Why wont my tablet turn on?

The tablet will not respond or show any signs of turning on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Faulty Power Adapter

Check to make sure the power adapter is plugged into the wall completely. If it is, make sure the light on the adapter is on. If the adapter light is not on but it is plugged in, this likely indicates that the adapter is faulty. Consider purchasing a new power adapter.

Faulty Battery

If the adapter is still working, check to make sure the charger is plugged into the tablet completely. If the tablet will turn on with the adapter plugged in but not while unplugged, regardless of charging time, the battery is faulty. Follow this guide to replace the battery.

Source: Axess TA2513-10WT Troubleshooting

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Faulty Power Adapter

Check to make sure the power adapter is plugged into the wall completely. If it is, make sure the light on the adapter is on. If the adapter light is not on but it is plugged in, this likely indicates that the adapter is faulty. Consider purchasing a new power adapter.

Faulty Battery

If the adapter is still working, check to make sure the charger is plugged into the tablet completely. If the tablet will turn on with the adapter plugged in but not while unplugged, regardless of charging time, the battery is faulty. Follow this guide to replace the battery.

Source: Axess TA2513-10WT Troubleshooting

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Hayley Rabe zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 245