Ga door naar hoofdinhoud

The Jeep Grand Cherokee was redesigned for the 1999 model year; the 2000 models have minimal changes. This model is also known as Jeep WJ.

93 Vragen Bekijk alle

replace driver side door actuator

Get a screeching sound when activating electric door lock. Assume gear strip in the actuator but pulling the door apart with connecting rods etc is beyond my current knowledge.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

tom quiggle, follow this video to replace the door panel. then follow the manual:"

(2) Remove screws attaching door latch to door

(3) Disconnect all rods from door latch.

(4) Disconnect wire harness connector, if equipped.

(5) Separate door latch from door

Block Image

Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

tom quiggle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 6,506