Skip to main content

An updated edition of the Samsung Galaxy S II released in 2013 identifiable by the model number GT-I9105/P.

18 Vragen Bekijk alle

Where can I buy a screen to this device?

Hy!

I have GT-I9105/P with broken screen, anyone knows where can I find a new screen to it?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Andrew, depends on where you are. They are available at places like this

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Andrew zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 693