Ga door naar hoofdinhoud

The HTC Desire HD is an Android smartphone by HTC Corporation.

30 Vragen Bekijk alle

Screen replacement help me

I have an htc desire hd phone with broken screen but the phone works smoothly and finely.

Should i have to replace the whole lcd screen or just the screen digitizer.

And if i have to replace only the screen digitizer , is it normal to replace the screen digitizer ande is it easy???

>>help<<

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Een opmerking toevoegen

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Amit Pathak , yes it is possible, but it is anything but easy. Check this video and this one for more information. Some more instructions on here as well. You will need a heat source to remove the digitizer from the screen. Check on How to replace the HTC Desire HD glass? as well. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Een opmerking toevoegen

Thank you for that informations.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Amit Pathak zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 1,546