Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the three 3.4 mm (3.1 mm) T6 Torx screws securing the right fan to the logic board. Lift the right fan out of its opening in the logic board.
  • Remove the three 3.4 mm (3.1 mm) T6 Torx screws securing the right fan to the logic board.

  • Lift the right fan out of its opening in the logic board.

Entferne die drei 3,4 mm (3,1 mm) Torx T6 Schrauben, die den rechten Ventilator am Logic Board befestigen.

Hebe den rechten Ventilator aus seiner Öffnung im Logic Board.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.