Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4 vertalen

Stap 4
Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
  • Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.

  • Pull the battery cable connector away from its socket on the logic board and remove the battery from the upper case.

  • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation.

Inclina la batteria all'indietro quanto basta per rendere accessibile il connettore del cavo della batteria.

Tira via il connettore del cavo della batteria dallo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.

Se stai inserendo una nuova batteria, dovresti calibrarla al termine dell'installazione.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.