Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 40
Remove all ten screws securing the logic board assembly: Three 2.5 mm Torx T3 screws
Unscrew the logic board
  • Remove all ten screws securing the logic board assembly:

  • Three 2.5 mm Torx T3 screws

  • Five 2.9 mm Torx T5 screws

  • Two 3.0 mm Torx T5 screws

  • During reassembly, install these screws loosely and adjust the logic board's position if necessary before tightening the screws.

Verwijder alle tien schroeven die de logic board module vast houden:

Drie 2.5 mm Torx T3 schroeven

Vijf 2.9 mm Torx T5 schroeven

Twee 3.0 mm Torx T5 schroeven

Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten, alle schroeven eerst losjes bevestigt, dan het logic board op de juiste plaats bevestigt en dan pas de schroeven vast draait.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.