Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 18 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 8 vertalen

Stap 8
Open the game card cartridge flap. The game card cartridge flap attaches to the other half of the plastic shell, preventing you from completely lifting up the rear panel if it's closed. Lift the rear panel up from the bottom of the device and remove it.
  • Open the game card cartridge flap.

  • The game card cartridge flap attaches to the other half of the plastic shell, preventing you from completely lifting up the rear panel if it's closed.

  • Lift the rear panel up from the bottom of the device and remove it.

Open de flap van de cartridge van de gamekaart.

De flap van de cartridge van de gamekaart zit vast aan de andere helft van de plastic behuizing, wat voorkomt dat je het achterste paneel in z'n geheel kunt optillen als deze flap gesloten is.

Til het achterste paneel op vanaf de onderkant van het toestel en verwijder deze.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.