Ga door naar hoofdinhoud

Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.

Xbox One X Vervanging van de ventilator

Wat je nodig hebt

Video overzicht

 1. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de sticker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de sticker: stap 1, afbeelding 2 van 2
  • Gebruik een bot pincet om de sticker, die over de schroef aan de rechterkant van de achterkant van de console geplaatst is, te verwijderen.

  • Zorg dat je, voordat je met deze handleiding begint, je console uitschakelt. Koppel vervolgens alle kabels los die aan de console gekoppeld zijn.

 2. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven aan de buitenkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
  • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 12.6 mm lange schroeven aan de achterkant van de console te verwijderen.

 3. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Schuif de bovenste behuizing horizontaal weg: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Schuif de bovenste behuizing horizontaal weg: stap 3, afbeelding 2 van 2
  • Draai je console 90 graden om.

  • Trek de voorkant van de bovenste plastic behuizing horizontaal naar de voorkant van de console totdat deze stopt te bewegen. Dit zorgt ervoor dat de klemmen van de bovenste behuizing loskomen.

 4. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Til de bovenste behuizing van de onderste behuizing af: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Til de bovenste behuizing van de onderste behuizing af: stap 4, afbeelding 2 van 2
  • Draai je console opnieuw 90 graden zodat de achterkant naar je toe wijst.

  • Til de linkerzijde van de bovenste plastic behuizing op (gezien vanaf de achterkant van je console) en stop als deze niet verder omhoog komt.

 5. Xbox One X Vervanging van de ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xbox One X Vervanging van de ventilator: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xbox One X Vervanging van de ventilator: stap 5, afbeelding 3 van 3
  • Zorg dat je, terwijl je de linkerkant van de bovenste plastic behuizing vasthoudt, de rechterkant omhoog duwt om het schroefdraad aan de rechterkant van de console uit de weg te krijgen.

  • Als het niet voldoende is om de rechterkant omhoog te duwen, probeer het in dat geval in verschillende richtingen te bewegen totdat het opengeklapt kan worden.

  • Klap de bovenste plastic behuizing open tot een hoek van ongeveer 75 graden.

 6. Xbox One X Vervanging van de ventilator: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator: stap 6, afbeelding 2 van 2
  • Duw de bovenste plastic behuizing naar beneden en weg van de console om deze volledig te verwijderen.

 7. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Koppel de lintkabel los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Koppel de lintkabel los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Koppel de lintkabel los: stap 7, afbeelding 3 van 3
  • Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de lintkabel, aan de voorkant van het circuit bord, open te klappen.

 8. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Koppel de lintkabel los: stap 8, afbeelding 1 van 1
  • Gebruik een bot pincet om de lintkabel op voorzichtige wijze uit de aansluiting te trekken.

 9. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven van het voorste circuit bord: stap 9, afbeelding 1 van 1
  • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 13.3 mm lange schroeven, die het voorste circuit bord aan de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.

 10. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder het voorste circuit bord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder het voorste circuit bord: stap 10, afbeelding 2 van 2
  • Trek het voorste circuit bord in een rechte beweging uit de bovenste metalen behuizing en leg deze aan de kant.

  • Pak het bord aan beide zijden vast om te voorkomen dat je het bord buigt en beschadigt.

 11. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven uit de bovenste metalen behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 1
  • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes 47.7 mm lange schroeven, die de bovenste metalen behuizing aan de onderste plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.

  • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.5 mm lange schroeven, die de drukaansluiting in de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.

 12. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Koppel de drukaansluiting los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Koppel de drukaansluiting los: stap 12, afbeelding 2 van 2
  • Steek het platte einde van je spudger onder de drukaansluiting aan de overkant van de lintkabel.

  • Gebruik je spudger om de drukaansluiting omhoog en van de bovenste metalen behuizing weg te duwen.

  • Duw je spudger niet helemaal tot aan het contact van de drukaansluiting. Als je het contact ook omhoog duwt, loop je het risico deze te beschadigen.

  • Om drukaansluitingen als deze opnieuw aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie boven de aansluiting aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere kant voorzichtig naar beneden. Druk nooit het midden naar beneden, aangezien je daarmee riskeert de pinnen te buigen als de aansluiting niet goed zit.

 13. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de onderste plastic behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 3 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de onderste plastic behuizing: stap 13, afbeelding 2 van 3 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de onderste plastic behuizing: stap 13, afbeelding 3 van 3
  • Draai je console om.

  • Houd de onderste plastic behuizing vast aangezien deze niet langer aan de metalen behuizing vast zit.

  • Til de onderste plastic behuizing van de metalen behuizing af en leg deze aan de kant.

 14. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven uit de onderste metalen behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 1
  • Verwijder de twee T10 Torx-schroeven die de onderste metalen behuizing bevestigen:

  • Eén 7.7 mm lange schroef.

  • Eén 11.4 mm lange schroef.

 15. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de onderste metalen behuizing: stap 15, afbeelding 1 van 1
  • Til de onderste metalen behuizing van de bovenste metalen behuizing en alle onderdelen af.

  • De cd-lezer kan met de onderste metalen behuizing meekomen. Zorg dat je deze vasthoudt tijdens deze stap.

  • Leg de onderste metalen behuizing aan de kant.

 16. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Schroef de stroomvoorziening en de ventilator los: stap 16, afbeelding 1 van 1
  • Draai de console om.

  • De cd-lezer is enkel aan het moederbord bevestigd door twee kabelaansluitingen. Zorg daarom dat je de cd-lezer vasthoudt bij het omdraaien van de console, zodat je zeker weet dat deze niet valt en mogelijk beschadigd raakt.

  • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven, die de stroomvoorziening en de ventilator in de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen:

  • Twee 11.4 mm lange schroeven.

  • Twee 11.4 mm lange schroeven.

  • Eén 11.4 mm lange schroef.

 17. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Maak de cd-lezer los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Maak de cd-lezer los: stap 17, afbeelding 2 van 2
  • Draai de console opnieuw om.

  • Til de cd-lezer omhoog zodat de metalen lip van de stroomvoorziening losgemaakt kan worden.

  • De cd-lezer is aan het moederbord gekoppeld. Buig de kabels niet meer dan nodig om te voorkomen dat je ze beschadigt.

  • Plaats de cd-lezer op de bovenste metalen behuizing zodat deze over de harde schijf geplaatst is. Je zult namelijk genoeg ruimte nodig hebben om de stroomvoorziening van het moederbord los te koppelen.

 18. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Trek de schuimtape naast de stroomvoorziening los: stap 18, afbeelding 1 van 3 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Trek de schuimtape naast de stroomvoorziening los: stap 18, afbeelding 2 van 3 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Trek de schuimtape naast de stroomvoorziening los: stap 18, afbeelding 3 van 3
  • Steek het platte einde van je spudger onder de donkergrijze schuimtape, beginnend in de hoek die zich het dichtst bij de stroomvoorziening en zijkant van de console bevindt.

  • Til de hoek omhoog.

  • Duw je spudger langzaam maar zeker door naar de andere kant van de tape totdat je de oppervlakte eronder kunt zien.

  • Verwijder langzaam je spudger. Er bevinden zich twee grijze kabels onder de schuimtape. Probeer te voorkomen dat je deze met je spudger raakt en per ongeluk beschadigt.

 19. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verplaats de stroomvoorziening: stap 19, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verplaats de stroomvoorziening: stap 19, afbeelding 2 van 2
  • Til de stroomvoorziening in een rechte beweging omhoog om deze van het moederbord los te kunnen koppelen.

  • Verplaats de cd-lezer verder van de stroomvoorziening weg als je meer ruimte nodig hebt voor het loskoppelen van de stroomvoorziening.

 20. Xbox One X Vervanging van de ventilator: stap 20, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator: stap 20, afbeelding 2 van 2
  • Til de stroomvoorziening zo omhoog dat de kabels een hoek van 90 graden beschrijven.

  • Probeer schade aan de kabels te voorkomen door er zo min mogelijk aan te trekken en te zorgen dat ze niet te veel buigen.

 21. Xbox One X Vervanging van de ventilator: stap 21, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator: stap 21, afbeelding 2 van 2
  • Zorg dat je, terwijl je de stroomvoorziening boven de console vasthoudt, de twee grijze kabels uit de plastic haak op de behuizing van de ventilator verwijdert.

 22. Xbox One X Vervanging van de ventilator: stap 22, afbeelding 1 van 1
  • Leg de stroomvoorziening naast je op je werkoppervlak.

 23. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Koppel de ventilator van het moederbord los: stap 23, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Koppel de ventilator van het moederbord los: stap 23, afbeelding 2 van 2
  • Koppel de gebundelde kabelaansluiting, die de ventilator aan het moederbord bevestigt, los door deze in een rechte beweging omhoog te trekken.

 24. Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de ventilator: stap 24, afbeelding 1 van 2 Xbox One X Vervanging van de ventilator, Verwijder de ventilator: stap 24, afbeelding 2 van 2
  • Til de behuizing van de ventilator omhoog om deze uit de console te verwijderen.

Conclusie

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Xbox One X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.

15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.

Met dank aan deze vertalers:

en nl

94%

Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›

Kyle Smith

Lid sinds: 02/01/21

38.126 Reputatie

123 handleidingen geschreven

0 opmerkingen

Voeg opmerking toe

Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 19

Afgelopen 7 dagen: 114

Afgelopen 30 dagen: 619

Altijd: 25,129