Ga door naar hoofdinhoud

Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB GDDR5 Video RAM

580 Vragen Bekijk alle

Is it possible to replace my hdd with a ssd?

Hello, I want to keep my optical drive rather than replacing it with a ssd. Is it possible to replace the hdd with a ssd instead?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Yes see this Answer.

If this answer was helpful please remember to return an mark it Accepted.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jackie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,158