Ga door naar hoofdinhoud

Revamped version of the iPhone 3G with faster processing speeds. Repair of this device is similar to the 3G, and requires simple screwdrivers and prying tools. Model A1303 / 16 or 32 GB capacity / black or white plastic back.

1968 Vragen Bekijk alle

Replacing screen switch off first?

Replacing 3gs front screen. Do I need to power off before commencing ?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Yes, of course yes.

It's always unwise working with a powered on device.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

Thanks. It doesn't say do this in print or youtube guide so thought I would check

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rob zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 188