Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Revamped version of the iPhone 3G with faster processing speeds. Repair of this device is similar to the 3G, and requires simple screwdrivers and prying tools. Model A1303 / 16 or 32 GB capacity / black or white plastic back.

1972 Vragen Bekijk alle

Cracked my front panel, LCD intact, but home button not working?

Do I need to replace just the screen and the button or will I need to spend the $200 and replace the LCD as well?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

in the iPhone 3GS, the LCD display itself is a separate component behind the front glass/digitizer, so you can avoid replacing the LCD display if that still works, and save yourself a bit of money.

the part for the front panel assembly including digitizer(front glass) and home button is here

the corresponding repair guide ishere

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lesmills zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 2,593