Ga door naar hoofdinhoud

The 2008-2014 (fifth generation) Honda City was unveiled in Bangkok, Thailand in September 2008. In South Africa, the Honda City is called the Honda Ballade.

22 Vragen Bekijk alle

Back side left window is not working

No response while appying back side window switch

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hello, please check your fuse window first, visit this website it will help you identifying it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Susanth C zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 9