Ga door naar hoofdinhoud

I want to change screen

How to change screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @shaliniahirwar

Here's a video that shows how to replace the display in the phone.

Search online for GH82-21266A GH82-21265A for display module suppliers that suit you best.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Shalini AHIRWAR zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 10