Ga door naar hoofdinhoud

Uitgekomen op 4 november 2017. Model A1865, A1901. Verkrijgbaar als GSM of CDMA / 64 of 256 GB / Zilver of Space Gray. (Uitgesproken als "iPhone 10".)

1204 Vragen Bekijk alle

Something wrong with the touch connectors?

I wanted to change the Display of the iPhone X because touch isn't working.

Visually it's all fine.

I connected a new Display but still touch isn't working.

Anyone notice something wrong with the connector? I have actually no Idea how it is supposed to look.

Block Image

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

connector looks fine, it could be a board separation issue

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

2 opmerkingen:

Hey, thank you for your comment, do you know how i can check hat? i am actually super new to phone repair

door

holy $@$* i just pressed the connector very hard and now it works again basically got a new phone for 30€

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

OleDee zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 28