Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for your Toshiba TV.

195 Vragen Bekijk alle

red light is flashing and TV won’t come on

I have a Toshiba model number 62 HM14 serial number 24202832. I have a new bulb and the green light is solid and the red light is flashing and TV won’t come on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

@art43497 Green lights solid and Red blinks at 0.5-second intervals==>>The lamp unit door is not seated properly.

Turn the POWER OFF and unplug the power cord. Make sure that that the lamp unit door is installed securely and check the microswitches

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Art zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 15